دسته بندی نشده

هزینه ارسال

 ارسال رایگان در همه مناقط شیراز بجز( بلوار نصر و شهر صدرا) برای محافظت از سلامتی شما در برابر ویروس کرونا !

مارکت آنلاین 110

 

مشتریان عزیز توجه داشته باشند که هزینه ارسال سفارشات برای مبلغ بیشتر از 250 هزار تومان رایگان می باشد وبرای هریک از مناطق شیراز که بصورت زیر می باشد به مبلغ فاکتور اضافه می گردد:

 • منطقه 1 ( 8 هزار تومان )
 • منطقه 2 ( 8 هزار تومان )
 • منطقه 3 ( 9 هزار تومان )
 • منطقه 4 ( 5 هزار تومان )
 • منطقه 5 ( 6 هزار و 500 تومان )
 • منطقه 6 ( 8 هزار تومان )
 • منطقه 7 ( 10 هزار و 500 تومان )
 • منطقه 8 (  8 هزار و 500 تومان )
 • منطقه 9 ( 4 هزار تومان )
 • منطقه 10 ( 10 هزار تومان )
 • منطقه 11 ( 7 هزار و 500 تومان )